петък, 20 септември 2013 г.

Коледен дух - плакат за коледно тържество

Философия на групата: Чрез активно взаимодействие и допълване на членовете на екипа да се достигне до иновативен модел на плакат-покана за коледно тържество.
Група "Коледен дух" жужи
Членове на екипа: Борис Данаилов (56. СОУ "Проф. Константин Иречек), Ирина Дайреджиева (41. ОУ "Св. Патриарх Евтимий), Радка Пашева (149. СОУ "Иван Хаджийски), Петя Иванова (15. СОУ "Адам Мицкевич), Деяна Манолова (83. ОУ "Елин Пелин"), Калина Тошева (15. СОУ "Адам Мицкевич)
Задача: Създаване на плакат с включени задължителни елементи коледно чорапче, снежинки и подаръци.
Етапи на работа:
1. Планиране на разположението на изображенията и техните размери.
2. Изготвяне на проект на вида на плаката.
3. Брейнсторминг за генериране на идеи за текста на плаката.
4. Оформяне на същинския продукт.
Презентация на плаката пред жури
5. Групово представяне на концепцията за съдържанието на плаката пред комисия-жури и защита на идеите.

Отбор Дядо Коледа- изготвяне плакат за Коледно тържество

Етапи на изготвяне:

1. Разпределение на ролите:          
Работи се на принципа на "жужаща група". В нашия плакат е поставено като задача да включим:  Дядо Коледа, шейна, подаръци.
В плаката са посочени 3К: къде се провежда тържеството, в колко часа, на коя дата и с каква цел. Изготвили сме го по оригинален начин, като 3К са посочени в елементите звезда, камбанка и подарък от коледния плакат. Включили сме снежинки, които придават коледно настроение.
 
2. Презентиране:
 Тъй като сме работили в екип за изготвянето на плаката, избрахме презентирането също да бъде колективно.
Камелия Коляшева, Вероника Костадинова, Милена Василева

"Коледари" -покана за коледно тържество

Ние, групата от 100 ОУ -Надя Царева, 15 СОУ -Светла Генова, 44. СОУ -Александра Андреева, 58 ОУ Тодор Иванов, 116 ОУ Александра Богданова и 153 СУ Елена Ангелова, разработихме идеята "Коледари". Работихме на принципа "жужаща група", разпределихме задачи, за да завършим възложения проект.
Групата.

Включихме художествено изобразяване на коледари с носии, както и стара възрожденска къща (държим на запазването на старите български традиции) и поставихме част от модерните техники-3D снежинка.
 
Елена и Тодор


Проектът беше представен от нашите водещи, а жури го оцени подобаващо.

Оценка на журито за работата върху изработка на постер за Коледно тържество

1. Естетическа издържаност – Екатерина Граменова: “Всички

отбори се представиха много добре, имайки предвид

ограничените ресурси. Всеки отбор показа индивидуален

подход и креативност.”


2. Финансов директор – Станислава Тодорова: “Всички

предложения са реализуеми, финансово изгодни и не

изискващи много ресурси.”


3. Общо впечатление – Христина Атанасова: “Поставените задачи

бяха изпълнени според критериите. Всеки отбор представи

своето виждане и успешно защити проекта си.”


ПОБЕДИТЕЛ:

Отбора на Дядо Коледа

СНИМКА

Камелия Коляшева, Вероника Костадинова, Милена Василева


Отбора впечатли журито с художествените способности, добро

разположение на зададените елементи, раздвиженост и креативност

на разпределението на информацията.

Изработване на постер за Коледно тържество

Използване на техниката Брейнсторминг за генериране на идеи.

Първи етап: Ключови думи
Основните ключови думи са коледно дръвче, коледна звезда, камбанки и звезди.

Втори етап: Селекция

Трети етап: Задание

Четвърти етап: Определяне на ролите в екипа

Пети етап: Творчески процес
Работи се на принципа на "жужащите групи". Интерактивен подход, чрез който се стимулира творческата активност чрез обсъждане. Спазване на лимитираното време.
Нора Топалова, Петко Петков, Силвия Георгиева, Десислава Тодорова


Шести етап: Презентиране
Самостоятелно представяне на основните идеи на екипа от избран презентатор.
Презентатор - Десислава Тодорова


Седми етап: Оценка
Оригинална идея, чрез уместно използване на всички ключови думи.
Христина Атанасова, Станислава Тодорова, Екатерина Граменова


сряда, 18 септември 2013 г.

Обобщение на постигнатото

1. Изготвяне на обема и съдържанието на термина портфолио.
http://soubozhurishte.com/weblinks.php?cat_id=13

2. Използване на презентациите в учебния процес.
Кен Робинсън - "Училището убива креативността" - Ted.com
http://www.ted.com/talks/lang/bg/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

3. Подготовка на училищни тържества.
 http://vbox.bg/watch?v=4407339

4. Работа с учебна документация.

5. Използване на интерактивни форми и методи на обучение - видове интерактивни методи, подготовка на модел за и
интерактивно обучение.

Подготовка на тържество - използване на интерактивни методи

Етапи:
1. Поставяне на задача - тържество на патрона на училището
2. Определяне на отговорници на принципите: самооценка и избор от директора.
3. Възлагане на задачите, инструктаж, задаване на времеви параметри.
4. Използване на методите малки "жужащи" групи за "раждане" на идеи.
5. Използване на метода мозъчна атака за генериране на идеи и за селектирането им.
6. Използване на метода "световно кафене" за извеждане на предложения и за подреждането им спрямо конкретния случай.
7. Изготвяне на окончателен сценарий.
8. Докладване пред училищното ръководство на сценария. Презентиране на предимствата на сценария. Осъждане. Отговори на въпроси на ръководството.
9. Оценка на резултатите.

Указания:
1. Да се видят предходни сценарии.
 2. Да се видят образци от социалните мрежи
3. Да се изберат отговорници и членове на работни групи, комисии и да се определят и разпишат точно задачите и отговорниците и техните отговорности  и роли.
4. Да се даде възможност за делегиране на права и отговорности вътре в самите групи

Оценява се работата по критерии:
- креативност;
- умения за работа в екип;
- ефективно използване на интерактивния метод или методи;
- спазване на указанията;
- спазване на сроковете;
- ефективност на избрания подход;


Критерии:
Коя група по кои критерии е най-добра?
Кой е най-добрият лидер?
Кой е най-креативният отбор?
Кой сценарий е най-ефективен?
Кой сценария е най-лесно реализуем?
Кой сценарий е най-новаторски?

Екипи:
1. Отбор на 51. СОУ "Васил Левски" - представя лидерът на екипа - Десислава Тодорова от 56. СОУ "Проф. Константин Иречек". Представяне на креативни идеи, точен и ясен сценарий. Синкретичен характер. Акцентът върху постиженията.


2. СУ "Кубрат Пулев" - спортно училище - представя Борис Данаилов - член на екипа, учител от 56. СОУ "Проф. Константин Иречек". - симулативна игра - казус. Доминират спортните елементи и състезания в сценария.

3. 23 февруари - патронен празник на 100 ОУ "Найден Геров" - представят членовете на екипа, делегирани права и отговорности с лимитирано време. Надя Обретенова като възпитаник на училището участва в тържеството. "Капсула на времето" е момент от сценария - послания до бъдещите поколения - представя своята идея Петя Иванова - 15. СОУ "Адам Мицкевич".

Лого на училището - конкурс - обявяване на резултати от конкурса- представя своята идея Камелия Коляшева - 102. ОУ "Панайот Волов". 
Презентацията ще тече през цялото време. Награди и успехи - 10 минути. Танцовият състав ще изиграе хоро и накрая резултати от конкурс са творчески прояви. Финалът е като началото - изпълнение на духовия оркестър. Лидер на екипа - Елена Ангелова.
Елена Ангелова

4. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - 24 май - патронен празник. Времетраене 50 минути. Конферансието открива тържеството, слово на директора. Представят изпълнения на учениците от 1 до 4 клас ще произнасяне стихове. Изпълнение на хора на училището на химна "Върви народе възродени". Следва драматизация. Награждаване на учениците. Връчване на сертификати. Фолклорна програма и хоро за финал. Лидер на екипа Екатерина Граменова.

Оценки:

Коя група по кои критерии е най-добра?
Всяка една от групите прояви висока степен на креативност, спази времето и представи екипната работа изчерпателно, атрактивно и убедително.

Кой е най-добрият лидер?
- Според това, че включва целия екип в презентирането - Елена Ангелова.
- Според критерий делегиране на права на Борис Данаилов и работа в екип - Станислава Тодорова.
- Според критерий управление на времето - Десислава Тодорова.
- Според критерий използване на интерактивни методи - Екатерина Граменова.

Кой е най-креативният отбор?
Отборът на Елена Ангелова - № 4.

 Кой сценарий е най-ефективен?
 Сценарият на 100 ОУ "Найден Геров".
 

Кой сценарий е най-лесно реализуем?
 На 51.СОУ "Васил Левски".

Кой сценарий е най-новаторски?
На симулативната ситуация СУ "Кубрат Пулев".